Όροι χρήσης

Προσωπικά δεδομένα
 • Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο ts-handmade.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, με σκοπό την προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης, επίσης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
 • Το ts-handmade.gr ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος ως μέλος του ts-handmade.gr και διαγράφονται εφόσον ζητηθεί από εσάς.
Υποχρεώσεις του Πελάτη
 • Ο πελάτης υποχρεούται να εγγραφεί ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα ts-handmade.gr συμπληρώνοντας με ακρίβεια τα στοιχεία που απαιτούνται από τη σχετική φόρμα, προκειμένου να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές που επιθυμεί.
 • Ο πελάτης υποχρεούται όπως υποδείξει μία διεύθυνση (κατοικίας ή εργασίας) για την παράδοση της παραγγελίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση που η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας δηλωθεί λάθος η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά τον πελάτη.
 • Εκτός των Πελατών Χονδρικής Πώλησης και συγκεκριμένα εταιριών με δράση στην εμπορία προϊόντων ένδυσης και αξεσουάρ και συναφών με τα προ αναφερόμενα προϊόντα, ο πελάτης απαγορεύεται να μεταπωλεί τα προϊόντα που αγοράζει και κάθε πώληση προϊόντος προορίζεται για την αποκλειστική χρήση του πελάτη ή για την αποκλειστική χρήση του προσώπου στο όνομα του οποίου γίνεται η παράδοση. Στην τελευταία περίπτωση ο πελάτης εγγυάται για την αποδοχή των όρων της παρούσης από τον τελικό χρήστη του προϊόντος.
Τρόποι πληρωμής
Για τις αγορές σας από το ts-handmade.gr έχετε τη δυνατότητα καταβολής του οφειλομένου τιμήματος με τους ακόλουθους τρόπους:
 • Μέσω της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης σας κάρτας (visa, mastercard, maestro, american express)
 • Με αντικαταβολή κατά την παράδοση με ανώτερο όριο τα 100€.
 • Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
 • Με πληρωμή στα καταστήματα μας κατά την παραλαβή
Διαθεσιμότητα προϊόντων
 • Η ts-handmade.gr φροντίζει τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο ts-handmade.gr να είναι διαθέσιμα.
 • Στη περίπτωση που κάποια από τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι διαθέσιμα, η ts-handmade.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την τοποθέτηση της παραγγελίας, ώστε να σας ενημερώσει για τον πιθανό χρόνο παράδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, έχετε τη δυνατότητα, εφόσον κρίνετε ότι το χρονικό αυτό διάστημα δεν σας ικανοποιεί, να ζητήσετε την ανάκληση παραγγελίας του εν λόγω προϊόντος. Η τυχόν λοιπή παραγγελία σας μπορεί να εκτελείται κανονικά.
Χρόνος παράδοσης εμπορευμάτων
 • Η παράδοση των εμπορευμάτων γίνεται εντός 2-3 εργάσιμων ημερών για τις περιοχές του Νομού Ευβοίας και εντός 3-6 εργάσιμων ημερών για την υπόλοιπη Ελλάδα από την από μέρους μας λήψη της παραγγελίας σας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις μη διαθεσιμότητας των προϊόντων και τις περιπτώσεις δυσπρόσιτων περιοχών. Παραδόσεις θα πραγματοποιούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των εμπορικών καταστημάτων.
 • Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, σεισμοί) αδυνατούμε να παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου, θα επικοινωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.
Περιορισμός ευθυνών
 • Το ts-handmade.gr δεν ευθύνονται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την μη εκτέλεση της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Τέλος, η ts-handmade.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
Πολιτική τιμών
 • Οι τιμές που αναγράφονται σε κάθε προϊόν αφορούν τιμές, με τον Φ.Π.Α. και χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα αποστολής. Τα τυχόν έξοδα αποστολής και ασφάλισης προστίθενται στην τελική επιβεβαίωση της παραγγελίας.
 • Η ts-handmade.gr διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη. O πελάτης καταβάλλει πάντοτε το τίμημα το οποίο αναγράφετε στους τιμοκαταλόγους γι' αυτό το προϊόν κατά το χρόνο της παραγγελίας.
Εγγύηση
 • Σε όλα τα καινούργια προϊόντα προσφέρεται η εγγύηση του κατασκευαστή, τα κύρια στοιχεία της οποίας αναγράφονται στην περιγραφή του προϊόντος. Στα ανακατασκευασμένα προϊόντα (refurbished), προσφέρεται ειδική εγγύηση την οποία καλύπτει η ts-handmade.gr. Εάν, πριν πραγματοποιήσετε μία αγορά, έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το προϊόν ή τον χρόνο της προσφερόμενης εγγύησης μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας για να σας δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις.

Επιστροφή - Ακύρωση παραγγελίας
Κάθε πελάτης του ts-handmade.gr έχει τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας του την ίδια ημέρα που έχει γίνει η καταχώρησή της. Ο πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει την επιθυμία για ακύρωση της παραγγελίας που έχει καταχωρηθεί αποστέλλοντας email στο info@ts-handmade.gr ή επικοινωνώντας με το τηλέφωνο της εταιρίας στο 2226053411.

Επιστροφή ελαττωματικού προϊόντος / DOA (Dead on arrival)

 • Κάθε πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει εξωτερικά τις συσκευασίες των προϊόντων που παραλαμβάνει, επιβεβαιώνοντας την ανυπαρξία εξωτερικών ελαττωμάτων. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί οποιαδήποτε φθορά κατά τη μεταφορά, ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παραλαβή των προϊόντων και αυτά να επιστραφούν στον αποστολέα ή να επικοινωνήσει με την εταιρία.
 • Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την πληρότητα και την ακεραιότητα της παραγγελίας τους κατά την παραλαβή.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης διαπιστώσει ελαττωματικό προϊόν/DOA μετά την παραλαβή, τότε οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία ώστε να αναφέρει το πρόβλημα και να ενημερώσει για την επιστροφή του προϊόντος. Η επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός 7 ημερών και το προϊόν θα πρέπει να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία.
 • Σε περιπτώσεις επιστροφής ελαττωματικών προϊόντων/DOA το κόστος επιστροφής και επαναποστολής κατόπιν επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης, επιβαρύνει την εταιρία. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με κάποια από τις συνεργαζόμενες εταιρίες μεταφοράς προϊόντων και να παραδοθεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις τις εταιρίας.
 • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη/τιμολόγιο), το αντίγραφο της παραγγελίας που έχετε λάβει μέσω email και το αποδεικτικό εξόφλησης με πιστωτική κάρτα (σε περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας).

Επιστροφή προϊόντος εντός εγγύησης

 • Τα προϊόντα που συνοδεύονται από εγγύηση μπορούν να επιστραφούν στην εταιρία για οποιοδήποτε τεχνικό έλεγχο στην περίπτωση που παρουσιαστεί δυσλειτουργία ή ελάττωμα κατά τη διάρκεια της εγγύησή τους.
 • Το κόστος επιστροφής του προϊόντος επιβαρύνει την εταιρία ενώ το κόστος επαναποστολής κατόπιν επιδιόρθωσης ή τεχνικού ελέγχου επιβαρύνει τον πελάτη. Η επιστροφή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με κάποια από τις συνεργαζόμενες εταιρίες μεταφοράς προϊόντων και να παραδοθεί στις κεντρικές εγκαταστάσεις τις εταιρίας.
 • Το προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό (απόδειξη/τιμολόγιο).
 • Σε κάθε περίπτωση, για να γίνει δεκτό κάποιο αίτημα επιστροφής, θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και η αντίστοιχη φόρμα επιστροφής προϊόντων.
Όροι της σύμβασης
 • Η ts-handmade.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου ts-handmade.gr καθώς και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή.